11 Mô Hình Cơ Bản Của Dấu Vân Tay

1. Dấu vân tay Simple ArchMô tả: Đồi hình, đầu cong, không có tam giác điểm.

2. Dấu vân tay Tented ArchMô tả: Như hình lều trại với một đầu  nhọn.

3.  Dấu vân tay Ulnar LoopMô tả: Như hình một thác nước chảy về phía ngón tay út với một tam giác điểm.

4. Dấu vân tay Radial LoopMô tả: Như hình thác nước chảy về phía ngón tay cái với một tam giác điểm.

5. Dấu vân tay Conentric WhorlMô tả: Bắt đầu từ trung tâm của vòng tròn nhỏ rồi lây lan ra những vòng tròn đồng tâm, với hai  tam giác điểm.

6. Dấu vân tay Sprial WhorlMô tả: Một mô hình xoắn ốc bắt đầu từ trung tâm và di chuyển ra phía ngoài, có hai tam giác điểm.

7.  Dấu vân tay Elongated WhorlMô tả: Vòng tròn biến thành hình bầu dục dài, có hai tam giác điểm.

8.  Dấu vân tay Imploding WhorlMô tả: Hai tâm ở giữa, bao quanh bởi nhiều lớp của vòng tròn.

9. Dấu vân tay Composite Whorl       Mô tả : Hai dòng nước cuộn vào nhau giống như hình Taichi.

10. Dấu vân tay Peacock's EyeMô tả: Như đôi mắt của con công, trung tâm bao gồm nhiều vòng tròn hoặc xoắn ốc, kết thúc của mỗi vòng được kết nối bởi một đường thẳng.

Đặc điểm: Sâu sắc, có phẩm chất lãnh đạo, có tính nghệ thuật.

11. Dấu vân tay Variant    Mô tả: Có sự kết hợp của hai hay nhiều vòng xoắn, vòng trụ hoặc vòm đơn giản với hai hoặc nhiều tam giác điểm.

Bài đăng phổ biến