11 Mô Hình Cơ Bản Của Dấu Vân Tay

1. Dấu vân tay Simple Arch



Mô tả: Đồi hình, đầu cong, không có tam giác điểm.

2. Dấu vân tay Tented Arch



Mô tả: Như hình lều trại với một đầu  nhọn.

3.  Dấu vân tay Ulnar Loop



Mô tả: Như hình một thác nước chảy về phía ngón tay út với một tam giác điểm.

4. Dấu vân tay Radial Loop



Mô tả: Như hình thác nước chảy về phía ngón tay cái với một tam giác điểm.

5. Dấu vân tay Conentric Whorl



Mô tả: Bắt đầu từ trung tâm của vòng tròn nhỏ rồi lây lan ra những vòng tròn đồng tâm, với hai  tam giác điểm.

6. Dấu vân tay Sprial Whorl



Mô tả: Một mô hình xoắn ốc bắt đầu từ trung tâm và di chuyển ra phía ngoài, có hai tam giác điểm.

7.  Dấu vân tay Elongated Whorl



Mô tả: Vòng tròn biến thành hình bầu dục dài, có hai tam giác điểm.

8.  Dấu vân tay Imploding Whorl



Mô tả: Hai tâm ở giữa, bao quanh bởi nhiều lớp của vòng tròn.

9. Dấu vân tay Composite Whorl       



Mô tả : Hai dòng nước cuộn vào nhau giống như hình Taichi.

10. Dấu vân tay Peacock's Eye



Mô tả: Như đôi mắt của con công, trung tâm bao gồm nhiều vòng tròn hoặc xoắn ốc, kết thúc của mỗi vòng được kết nối bởi một đường thẳng.

Đặc điểm: Sâu sắc, có phẩm chất lãnh đạo, có tính nghệ thuật.

11. Dấu vân tay Variant    



Mô tả: Có sự kết hợp của hai hay nhiều vòng xoắn, vòng trụ hoặc vòm đơn giản với hai hoặc nhiều tam giác điểm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến